שאלות ותשובות נפוצות

זו שאלה רחבה מאוד ומורכבת ויש לא מעט בדיקות שיש לערוך, אך בגדול מאוד, חשיפות המס בעסקת ירושה תלויות במידת "הקרבה" בין המוריש ליורש – יש לבחון זאת על פי הדין. באופן כללי ביותר, על פי הדין החל כיום יש כניסה בנעלי המוריש לעניין זה ובוחנים אם המוריש היה בחיים והיה מעוניין למכור את הדירה המדוברת האם היה זכאי לפטור או לא, אם כן גם היורש יהא זכאי לפטור ואם לא אזי היורש יהא חייב במס בהתאם. מובהר, כי בטרם ביצוע כל פעולה משפטית יש לבחון את הדין החל והאם חלו שינויים כלשהם בחוק בנושא.

למען הסדר הטוב חשוב להבין כי עו"ד של הקבלן אינו מייצג את רוכש הדירה, אלא הוא מייצג את הקבלן בלבד, רוכש הדירה בעצם משלם לעו"ד של הקבלן על זה שיום אחד הוא ירשום את הזכויות בדירה על שמו של רוכש הדירה. על כן, על רוכש דירה מקבלן לשכור שירותיו של עו"ד מטעמו, על מנת שיבחן את ההסכם ואת כל המסמכים המצורפים לו ועל מנת להבטיח את זכויות ואת כספי הקונה בעסקה. ניתן לשנות את הסכם קבלן, בכפוף ובהתאם להסכמות שיושגו בין הצדדים במסגרת המו"מ ביניהם, השינויים שיתקבלו יערכו במסגרת נספח שינויים להסכם שייחתם על ידי הצדדים ביחד עם ההסכם ויתר מסמכיו.

כרגע על פי הדין הרווח בישראל העברת דירה אגב גירושין אינה חייבת במס, אך יחד עם זאת, זה תלוי באיך הדברים מנוסחים בהסכם הגירושין ועל כן טרם חתימה על הסכם גירושין יש לבחון כי ההסכם מנוסח כמו שצריך על מנת למנוע חשיפות מס בעת העברת הדירה בין בני הזוג אגב גירושין. מובהר, כי בטרם ביצוע כל פעולה משפטית יש לבחון את הדין החל והאם חלו שינויים כלשהם בחוק בנושא.

אמנם שינויים מסוימים עשויים להיות אפשריים, אך זה תלוי בשלב בו הם מבוקשים והאם נדרש להוציא היתר בגינם אם לאו. לרוב שינויים עד לתחילת הבנייה שהינם שינויים פנימיים בלבד (שאינם דורשים היתר בנייה) ניתן לבצע בהסכמה עם הקבלן, יש שינויים שעשויים להתקבל ללא תוספת תשלום ויש כאלה בגינם ידרוש הקבלן תוספת תשלום והכל בהתאם למחירון הקבלן- מחירון "דקל" – ואולי אפילו בהנחה מסוימת מהמחירון כאמור והכל תלוי בהסכמת הקבלן. יש לבדוק עם הקבלן האם השינויים המבוקשים עשויים לאחר את מסירת החזקה בנכס ואם כן בכמה זמן ויש לציין זאת במפורט בנספח השינויים להסכם. מומלץ לדון בכל השינויים הרצויים בשלב מוקדם של התהליך.

אמנם שינויים מסוימים עשויים להיות אפשריים, אך זה תלוי בשלב בו הם מבוקשים והאם נדרש להוציא היתר בגינם אם לאו. לרוב שינויים עד לתחילת הבנייה שהינם שינויים פנימיים בלבד (שאינם דורשים היתר בנייה) ניתן לבצע בהסכמה עם הקבלן, יש שינויים שעשויים להתקבל ללא תוספת תשלום ויש כאלה בגינם ידרוש הקבלן תוספת תשלום והכל בהתאם למחירון הקבלן – מחירון "דקל" – ואולי אפילו בהנחה מסוימת מהמחירון כאמור והכל תלוי בהסכמת הקבלן. יש לבדוק עם הקבלן האם השינויים המבוקשים עשויים לאחר את מסירת החזקה בנכס ואם כן בכמה זמן ויש לציין זאת במפורט בנספח השינויים להסכם. מומלץ לדון בכל השינויים הרצויים בשלב מוקדם של התהליך.

מומלץ לשכור שירותיו של שמאי במיוחד בעסקאות יד שנייה (אם לוקחים משכנתא אז בכל מקרה חייבים שמאי ואז זה השמאי של הבנק), על מנת שיעריך את השווי שוק ההוגן של הנכס באופן אובייקטיבי, על מנת שתוכל לבחון האם התמורה הנדרשת אכן משקפת את השווי / הערך האמיתי של הנכס (אם לא אז ניתן לחזור למוכר ולנהל אתו משא ומתן על מחיר הנכס בהתאם), וכן על מנת שתוכל לבחון האם בידך שיעור ההון העצמי המתאים לרכישת הדירה/ הנכס. מומלץ לשכור שירותיו של שמאי ולקבל את חוות הדעת השמאית כאמור כבר בתחילת המשא ומתן ובמקביל לביצוע יתר בדיקות הנאותות המשפטיות של הנכס.

קבל אישור עקרוני למשכנתא בשלב מוקדם של התהליך, באופן אידיאלי לפני חיפוש פעיל אחר נכסים. זה מאפשר לך להבין מהו התקציב הריאלי שלך ומסייע לך להתמקד בנכסים במסגרת היכולת הפיננסית שלך וכן מאפשר לך לנהל משא ומתן מסחרי בצורה יעילה וטובה יותר על תנאי הרכישה, לרבות המחיר, פריסת התשלומים וכיוצא באלה. עם זאת, סיום אישור המשכנתא יכול להתרחש בהמשך התהליך, בדרך כלל ככל שהעסקה מתקדמת ומתקרבים לשלב הסגירה.

לעורך דין דיירים תפקיד מכריע בשמירה על זכויות הדיירים והאינטרסים שלהם. על הדיירים להעסיק עורך דין בשלב מוקדם של התהליך, רצוי בשלב הראשוני (בין אם התקבלה הצעה ובין אם קיבלו החלטה על ביצוע פרויקט כאמור אך טרם נבחר קבלן – שאז עו"ד יכול לסייע גם בעריכת מכרז קבלנים עבור הדיירים). עורך הדין מעניק ליווי משפטי לדיירים, הכולל בין היתר, את בחינת העסקה, בחינת את היזם, ניהול משא ומתן עם עורך הדין של היזם עד להגעה לנוסח מוסכם של הסכם לחתימת הצדדים, דורש מהיזם להמציא לדיירים את כל הערבויות והבטוחות הנדרשות לדיירים בעסקה מעין זו ועוד. שכרו של עורך הדין של הדיירים משולם כדין על ידי היזם, אך ברי כי עורך הדין מייצג את הדיירים ואותם בלבד.

הדיירים בוחרים ביחד מפקח שייצג את האינטרסים שלהם. תפקידו של המפקח הוא לפקח על תהליך הבנייה ולבחון, בין היתר, את המפרט של הדיירים, ואת ההיתר שהתקבל ולוודא כי אלו תואמים את ההסכמות עם הדיירים. המפקח פועל כבקר איכות השומר ומגן על האינטרסים של הדיירים.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: